...

Naust

Levert aug. 2010 på Atløy i Askvoll Kommune 

  • 7,25x12,25m x 3m under Beter
  • 41,5`takvinkel.
  • Grindverket i Furu
  • Nagler i Eik
  • Kjernevedkledning i furu.
 
 11 Grind klar.JPG   13 Boring.JPG 
 15 Første grind pÃ¥ plass.JPG   16 Granittklosse under.JPG   17 Grinder monterte.JPG 
 18 Stavleia pÃ¥ plass.JPG   19 Alt klaffer!.JPG   20 Skjøyt nagla.JPG 
 21 Sperrer monterast i saman.JPG   22 Stemmer i sperrehakk.JPG   23 5x7 er kraftige dim!.JPG 
 24 Gravemaskin klarer jobben.JPG   25 Alt pÃ¥ plass.JPG   26 StÃ¥r for ein trykk!.JPG 
 27 Uten ein spikar!.jpg   29 Tilpassa terrenget!.jpg   28 Fine detaljer.jpg 
Et prosjekt som sålangt har passet 100% ang. alle deler, uten å tilpasse noe på tomta
...
Trelasten Nordfjord AS
6829 Hyen
Org.976 985 281

Mob Sigmund 48 22 88 38

E-post: sigeim@online.no