Verkstedveien 31, Ski kommune

__________________________________________________________________________

Vi skal sette opp et næringsbygg i 3 moduler, vi ønsker å beholde én modul selv (nærmest i bilde til høyre). Vi vil selge eller leie ut de to andre modulene. Byggets utvendige rammer er fastlagte, men det er stort rom for innvendig tilpasning.

Prosjektet selges slik det er prosjektert. Hvis det er behov for større kontorlokaler og/eller showrom og lignende, kan man få tegnet om modulen. Dette vil kunne gi maksimalt 110 m² ekstra plass. Rominndeling og arealplanlegging gjør kjøper sammen med arkitekt. Merkostnadene i forbindelse med endringer belastes kjøper.

 

Arkitekt: Arkitektkontoret Shark2.30-shark-logo.jpg

Takst: Norsk eiendomstaksering

Byggetillatelse: Rammetillatelse fra Ski kommune foreligger

  

  

Eksempel på innredning, vår modul: 1.etg.                                                      

 • 3 mindre rom for kontorer eller minilager.

 • showrom ved inngangsparti.

 • Toalett i 1.etg.

 • Kjøkken og spiserom.

 • Trappegang.

 • Inngang i høyde med terreng.

 • Bøttekott

Eksempel på innredning, vår modul: U.etg.                                                      

 • Stor kjøreport.

 • 2 x Kombinert garderobe med dusj og toalett.

 • Verksted.

 • Vaskerom / tørkerom / bøttekott.

 • Lavtlager. (plass til bil, 3,8 meter høyt)

 • Høytlager med pallereoler. (plass til lastebil, 7 meter høyt)

__________________________________________________________________________

Sammendrag av prosjektet / fasiliteter:

 • Areal: grunnflate pr modul, ca. 250 m2
 • Toaletter: 1.etg og U.etg.
 • Prosjektert for høytlager med mulighet for pallereoler. 7 meter under taket.
 • P-plasser: 8-10 pr modul.
 • Inngjerdet uteområde med port.
 • Ventilasjon
 • Uteområdet asfalteres og oppmerkes.
 • Vi tar oss av beplanting og vedlikehold av uteareal.

 • Stor kjøreport innstalleres i U.etg.

 • God tilgjengelighet med bil, 3 min fra Ski sentrum og 30 min fra Oslo sentrum.

 • God tilgjengelighet med tog, 3 min gange fra Drømtorp stasjon. (et tog hver time, 25 min fra Oslo sentrum)

 • Stor fleksibilitet med hensyn til muligheten for å prosjektere egen modul etter eget ønske.

Drives av Idium Web