...

NEDRE BUSKERUD BUNAD 

Lektor Halvdan Arneberg har tegnet dette etter rosemønster og farger av gammel dekor fra nedre buskerud.

Fargene i broderiet har han satt på grunnlag av dette.

Skjortet er en kopi av en gammel brudgomsskjorte. Maria Kronen rekonstruerte denne og tilføyde broderiet ved åpningen på skjorta foran.

Luen er en kopi av en gammel lue fra 1700-talllet fra Lier.

Finnes i Sort og Grønt.bunad.jpg

...
Andr. Thorkildsen
Husfliden
Drammen AS


Blichsgt. 3
Inngang Tordenskjoldsgate
Tlf: 32 83 26 65
Mobil: 908 62 567

post@husfliden-drammen.no