...

 


Vistdal 23-1 2010


 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
 
 
Visa samarbeidsutvalg vil komme med dette forslaget angående restriksjoner i Visa.
 
• Markfiske forbys hele sesongen.

• Det innføres nattestengning fra kl. 24 til kl. 06.

• Det blir en døgnkvote på 2 fisker. Ørret og laks sidestilles.

• Ukeskvote 3 fisker.

Visa samarbeidsutvalg mener at sesongen bør starte 15. juni og avsluttes 15. august. Dette grunngir vi med at fiskesesongen bør følge skoleferie og fellesferie. Vi mener at dette vil gi den yngre garde større muligheter til å fatte interesse for elvefiske. Den foreslåtte forskyvningen vil også slå positivt ut for nærbutikken og reiselivet i bygda.

 
Visa samarbeidsutvalg har med dette innskjerpet fylkesmannens forslag betydelig og håper at vårt ønske om forskyvning av sesongen blir tatt til følge.

 

Med hilsen

Visa samarbeidsutvalg 
Jan Rindli (sekretær)
 

 

 

 

...