...

 

Info fra Visa samarbeidsutvalg:

 

Fylkesmannens høringsforslag ang. fisketider og fredningsbestemmelser er nå offentliggjort:

Fisketid i Visa: 1. juni - 31. juli.

 
Høringsfristen er 25. januar.

 
29.12.09: Innspill fra Ole Christian Halse

 

 

Utdrag fra Romsdals Budstikke:

Vil ha kortere sesong

Fylkesmannen anbefaler at fiskesesongen i elvene avsluttes tidligere enn vanlig.

– For å redusere beskatningen av villaksen og sjøørretstammene mener vi en innkorting av fiskesesongen må til. Forbud mot å bruke mark i fiske etter sjørret i sjøørretelvene vil også være et viktig tiltak, i tillegg til minstemål på fisk og begrensninger på hvor mange fisker én fisker kan ta i døgnet i visse vassdrag, forklarer Leif Magnus Sættem.

Resten av artikkelen

 

...