Logo

 

18.11.09: Bygdelaget orienterer

 

 

Gangstien

Gangstien er nå bortimot ferdig – det står igjen litt rydding, rekkverk og fingrusing. Vi tror at dette er et godt tiltak både for turgåing og trafikksikkerhet. Vi arbeider med finansiering for å få gangstien forlenget til Hellebrua, vi håper og tror det vil gå i orden.

 

Turistbrosjyre

Det er nå nedsatt en gruppe som jobber med å lage en turistbrosjyre som skal være ferdig til sommeren. Med i den gruppen er Roy Solevåg, Anja Iren Solevåg, Karianne Brude Lange og Bente Myklebostad.

 

Merking av stier

Det arbeides nå med merking av stier på våre mest populære utsiktspunkter og seterstøler. I tilknytning til dette blir det laget en folder med kart over området, bilder og tydelig merking på kartet av de forskjellige utgangspunkt samt beskrivelse av turene. De samme turene blir også beskrevet i turistbrosjyra. Med i denne gruppen er Per Lange, Simon Bjerkeli, Stein Bjerkeli og Frank Sandnes.

 

"Hawaii"

Vi har fått  forespørsel om å bli med på og utvikle "Hawaii ” – et sted med et flott potensiale.

 

Kulturkveld

Sist, men ikke minst har vi tenkt på å arrangere en kulturkveld i slutten av januar. Da har vi tenkt oss at matbordet består av nasjonale retter fra Tyskland, Filippinene, Brasil og Litauen. Vi vil også prøve å få til noen andre innslag.

 

 

 

Takk for alt levert stoff til nettsida og gode forslag og ideer til bygdelaget!
Fortsett å sende inn, det blir satt stor pris på.

 


Styret i Vistdal bygdelag.