...

 

Bygdelaget orienterer 

 

Siden sist bygdelaget hadde en orientering har det skjedd en god del. Vistdal.com er blitt en populær hjemmeside og har et treffsnitt på ca 200 pr dag - rekorddagen var den 21. juni (dagen etter sekkjepåsedagen) med tett oppunder 600 treff.

JR-gapahuk1.jpg
AL-gapahuk4.jpg

Av praktiske ting som er blitt utført kan vi nevne ferdigstillelse av de tre gapahukene langs elva. Disse er blitt godt mottatt og veldig populære blant fiskerne.

20-BM.jpg

Ikke minst har vi gjennomført Sekkjepåsedagen. Det var en stor utfordring som ble gjennomført på en måte vi kan være stolte av, selv om det er en del ting å rette på til neste år. Vi vil rette en stor takk til alle som var med og bidro til at dette ble en STOR DAG!

12-BM.jpg

De fleste fikk sikkert seg med at rådmann Rigmor Brøste Kjersem opplyste at Vistdal bygdelag har fått kr 300 000 i bygdeutviklingsmidler. Fylkesmannen vil i den forbindelse invitere til et to dagers seminar på Åndalsnes i løpet av høsten.

Rådmannen opplyste samtidig om at vi har fått kr 200 000 i tippemidler til gangsti mellom Kjestein og samfunnshuset, et prosjekt vi mener har stor betydning for trafikksikkerheten mellom fotballplassen/samfunnshuset og sentrum. Vi har også fått kr 75 000 i trafikksikkerhetsmidler fra fylket til dette.

09-gangsti-JR_550.jpg

Arbeidet er som de fleste sikkert har lagt merke til kommet godt i gang, og vi håper på å ferdigstille stien i løpet av første halvdel av oktober. Det blir en del dugnadsarbeid i forbindelse med rydding og fingrusing og vi håper på et godt oppmøte, tidspunkt vil bli lagt ut på Vistdal.com.
 

Mer info kommer.      

 

Vistdal bygdelag

 

 

 

...