...

 

01.10.09: Orientering fra Nedre Visa elveeigerlag 

 

Halse-laks2.jpg

 

De fleste fangstrapportene er nå forhåpentligvis kommet inn, men av erfaring vet vi at det er noen som er seine og noen som ikke leverer i det hele tatt. Rapportene som er kommet viser at sesongen i år er noe bedre enn i fjor: Det ble fanget 42 laks på vår sone, fordelt slik: 9 stk 3-6 kg og 33 stk 1-3 kg. Et lyspunkt er at det er blitt tatt 35 ørreter med er snittvekt på knappe 1 kg.   

 

Vi har inntrykk av at alle er fornøyd med de nye gapahukene vi har satt opp til årets fiskestart, det er mulig det blir satt opp én eller to også neste år.

Adminstreringen av elva for neste sesong er det ikke tatt stilling til enda, men orientering om dette vil bli kunngjort i god tid før neste sesongstart.
 

Elveeigerlaget vil gjerne sende en hilsen til alle som har vært på besøk i Vistdal og fisket i elva. Noen er fornøyd med fangsten og andre ikke, men slik vil det bestandig være. Vi håper at dere kommer igjen neste år til en forhåpentlig enda bedre sesong. Vi håper også at dere vil komme med tanker og innspill til neste års administering av elva.


 
Med hilsen Nedre Visa elveeigerlag

 

 

 

 

 

...