...

 

Vistdal bofellesskap i faresonen


Det ryktes at administrasjonen i Nesset kommune har planer om å legge ned Vistdal bofellesskap.

Etter det vi vet planlegges det i første omgang nedleggelse av kjøkkendriften på søndager, deretter driften av kjøkkenet alle dager. Videre planlegges det at hele bofellesskapet til våren skal omgjøres til boliger, uten kjøkken og nattevakt.

Vi i bygdelaget mener at vi må ha en åpen debatt fram mot budsjettbehandlingen senere i høst, og håper at mange vil engasjere seg i dette slik at vi unngår at bofellesskapet blir lagt ned.

Det planlegges bygdemøte, der vi vil prøve å få representanter fra kommunen til å informere om konkrete planer og innsparinger. Dato annonseres senere.
 
Styret i Vistdal bygdelag

 

Innspill fra Einar Nerland: "– Kor ska i bo når hæmen blir nedlagt?"

 

...