...

 

Orientering om småviltjakta 2010:

 

OHR-1_550.jpg
Foto: Ole Henrik Rindli

 

Rypetellinga er evaluert på Elstad og viser en liten stigning i forhold til tidligere år, og det er positivt!
I forhold til resten av tellinger i Møre og Romsdal så ligger vi helt i toppen på antall observerte fugl.
 
Det ble under årsmøtet trukket ut 1 gratis ukeskort av innkomne fangstrapporter, og den heldige
vinneren ble Frank Robert Nerland.
 
Alle innkomne søknader om jakt første uke (15.sept.-24.sept.), 13 mann, ble innvilget.
 

Kortpriser 2010:

Grunneigarkort kr 100,-
Sesongkort innenbygds kr 200,- pr. sone.
2 dagers kort kr 150,-
Ukeskort (kun første uke) kr 500,-
 
Det blir fra den 24. september åpnet for ordinært kortsalg 2-dagerskort.
 
Det er ikke begrensing på felte fugl pr. dag i år.
 

Ellers så oppfordrer vi alle jegere å jakte rev, mink og mår, vi betaler bra og dere er med på å styrke småviltbestanden!


 
Ha en strålende høst og skitt jakt!


 
Vistdal grunneigarlag.

 

 

...