...

 

Vasstindbu

 

 Vasstindbu_3-AS.jpg
Goksøyra og Skjorta i bakgrunnen. Foto: Arild Sele

 

Den turistforeningshytta som ligg høgst i Molde og Romsdals Turistforening sitt distrikt, finn du i Vistdal, på fjellryggen mellom Håndedalen (Horndalen) og Kjøvdalen. Vasstindbu ligg heile 1190 meter over havet, og kan på godvêrsdagar by på fantastisk utsikt. Hytta har mest besøkande i juli og august, etter at snøen har smelta, men kan og nyttast vinterstid av ski- og fjellvante gjestar.

Vasstindbu_4-Marit.jpg
Vasstindbu med sikringsbua i bakgrunnen. Foto: Marit Øien

 

Hovedhytta vart oppført i 1974 og renovert i 2004. Den har seks sengeplassar. Sikringsbua frå 1988 har fire senger, og i tillegg er det fire madrasser tilgjengeleg. Vasstindbu er ubetjent, og har ikkje utsal av proviant. Vatn kan ein finne ved breen vest for hytta.

Vasstindbu_6-Marit.jpg
Vasstindbu ligg høgt, og deler av stien går derfor i ur. Foto: Marit Øien

Vasstindbu_5-Marit.jpg
Frå Vasstindbu kan ein gå vidare til turistforeningshyttene Måsvassbu eller Svartvassbu. Foto: Marit Øien

 

Turistforeninga har sørga for god merking av stien opp frå Håndedalen. Mykje av stigninga går i ur, men den er fast og lett å gå i. Stien ned i Kjøvdalen byr på noko fleire lause steinar, men heller ikkje her er det vanskeleg å finne eller ta seg fram. Frå Vasstindbu er det fine dagsmarsjar til turistforeningshyttene Svartvassbu eller Måsvassbu. Vidare er det lett å finne sti ned til Vistdal via Kjøvdalen eller Håndedalen.  

 

Vasstindbu_2.jpg
Anne Elisabeth Amdam og Jorunn Amdam Sele påska 2005. Foto: Arild Sele

Vasstindbu_1.jpg
Ole Bjørn Kavli på tur 16. mai 2009. Foto: Arild Sele

 

 

 

...