...

 

Orientering om fiskesesongen 2010

 

Det er etter fangstoppgaver som har kommet inn fisket 97 lakser fisket totalt 254 kg på Nedre Vistdal Elveeigerlag sin strekning. Dette er en økning fra i fjor på 55 lakser selv om sesongen i år var betydelig kortere. I tillegg var markfiske ikke tillatt.

Det ble en nedgang i antall ørret. Kun tatt 10 stk. – totalt 7.3 kg. Dette har muligens sammenheng med en tidligere slutt på sesongen.

Det er observert mye laks på elva og det er også mye laks i sjøen. Vi håper på gode gyteforhold i høst.
 
Elveeigerlaget vil takke alle for sesongen og ønske alle nye og gamle fiskere velkommen neste år!

Mer info kommer senere.
 

...