...

 

Status elvefisket i Visa, sesongens tredje uke

Fra lørdag 27.06. kl. 13.00 til lørdag 04.07. kl. 13.00

 
Det er registrert oppfisket 29 stk. laks (+ en oppdrettlaks). Dette gir en samlet vekt på 112 kg, gjennomsnittsvekt blir da ca 3,87 kg. Største laks denne perioden var 6,8 kg.

Det er fortsatt fin vannføring i elva og det er sett bra med laks i osen på veg opp.

Vi har regulert noe på fiskereglene: Fra mandag 06.07. er det kun én stk. laks pr. døgnkort. Det tillates heller ikke bruk av undervannskamera under selve fisket. Om noe er uklart angående dette, ta kontakt med oppsynet.

Fortsatt skitt fiske!

 
Mvh. Visa Samarbeidsutvalg

...