...

 

Fiske i elva Visa 2015

 
Oppstart er, som i fjor, 15. juni, men det første døgnet åpner vi fisket kl. 00.01 (kun første døgnet). Forutbestemt sesongevaluering vil det også bli i år. Om det viser seg at bestandsmålet er nådd, eller at vannføringen har vært så lav at fisk ikke har gått på elva, kan vi forlenge sesongen inntil 14 dager. Informasjon om dette vil komme ca. 10. juli på vistdal.com, eller ta kontakt med oppsynet. Vi ønsker ikke gjennutsetting av fisk før i slutten av sesongen da vi i fjor registrerte en del soppangrep på fisken, som sansynligvis vil dø før gjyting. Skjellprøveposer vil bli utlevert ved kjøp av fiskekort. Ved avsluttet døgnfiske skal rapport og skjellprøver legges i rapportkasse ved Coop-butikken eller ved Bruhølen (Begsethølen). Vekt, mål og skjellskraper er satt opp på de nevnte plasser (som i fjor). Vi vil prøve å få til en ukesrepport angående fangstvolum som vi legger ut her. Fiskekort for nedre sone blir å få kjøpt på Coop-butikken, og for Begset sonen, på de fleste gårdene på Bergset. Oppsyn er som før: Ingar Brenden mob.nr. 98 00 31 30 og Kåre Hindhammer mob.nr. 94 42 08 06.
 
I dag 8. juni kl. 05.30 er det på Bergset 2 + grader med ny og gammel snø i fjella, så det blir sikkert brukbar vannføring utover!

 
VEL MØTT TIL SESONGEN 2015!
 

 

Fiskeregler 2015 (som i fjor):

 
Sesongstart 15.06. kl. 00.01, til og med 31.07

Visa er fredet mellom 24.00 og 06.00 (ikke første døgnet)

Kun sluk og flue er tillatt.

Fangstvolum: 1 stk fisk pr. døgn (aure/laks), max 3 stk. pr. uke.

Fiskekortpris: kr. 100,- pr. døgn. Det selges kun døgnkort.
 
Fangstrapport/ skjellprøver skal innleveres etter avsluttet døgnfiske eller før nytt kort utskrives.
Ved lav vannstand, RØDT MERKE, er det kun tillatt med flue uten søkke eller fortyngende flue.

 

 
Mvh.
Visa samarbeidsutvalg, Kåre

 

 

 

...