...

 

Det ble holdt årsmøte i samarbeidsutvalget 10.03.2015 i "Kårehuset"

 
1) Innkalling til møtet: enstemmig godkjent.
2) Regnskap: godkjent.
3) Valg: Ole Henrik Rindli valgt inn i styret, gjenvalg på de andre.
4) Fangst 2014: 11 stk. laks.
 
Som dere ser var fangstresultatet veldig dårlig. Dette kan ha flere årsaker, men vi vil tro at så liten vannføring er en viktig årsak. Vi hadde litt prøvefiske utover høsten og registrerte lite laks også da. Litt gledelig var det at vi registrerte en god del av ørret! Her var det mange som hadde en vekt på over 2 kg.

Vi var på et laksemøte i Ørsta etter påske, som ble holdt av Norske lakseelver, møtet var bra (kort fortalt) men vi ser at nesten alle elver, lag, sitter med det samme problemet angående kultivering av laks.

Styret skal nå undersøke muligheten for å få igang klekkeriet. I tillegg må vi ordne opp igjen bekken ved samfunnshuset som ble noe ødelagt i forbindelse med vannledning til huset. I tillegg må vi også se på noen andre bekker.

Fiskeregler og åpning blir som i fjor, plakater vil bli satt opp. Det blir også i år midtsesongevaluering! Ser vi at bestandsmålet blir nådd, vil vi åpne for utvidet fiske i ca 14 dager, kun fluefiske. Oppslag om dette vil bli satt opp, og dere kan også ta kontakt med oppsynet. Vi vil også gjøre dere oppmerksom på at desinfisering av fiskeutstyr som er brukt i  andre elver, er fiskerens eget ansvar. Fiskere som ikke følger dette vil bli bortvist. Samarbeidsutvalget er imot gjenutsetting av fisk som er fanget pga. soppinfeksjon. Dette registrerte vi under befaring i høst.

 

Og til sist vil vi ønske alle nye og gamle fiskere vel møtt til sesongen 2015!


 
Mvh

Styret

 

 

...