...

 

Bygdelaget orienterer

08.12.2014

 

Sekkjepåsedagen 2015 blir lørdag 20 juni. Sett av denne dagen allerede nå!

Det nærmer seg ferdigstillelsesfrist for Elvastien. Vi mangler fremdeles noen som kan grave fra Hellebrua til Myra, men jobber videre med å finne noen. Håper vi kan unngå å leie inn utenbygds entreprenør! Har du tid, meld deg snarest!

Både bygdalaget og andre merker en voksende interesse fra pressen om hvor vistdalingene ønsker å høre til etter kommunereformen. Vi følger saken og kommer tilbake med mer senere.

Årsmøtet for 2014 er bestemt til mandag 9. mars 2015. Vi ber alle lag som har representanter i styret om å velge sine folk i god tid.

 

Hilsen Styret i Bygdelaget 

...