...

 

 

Oppsummering av elvefisket i Visa 2014

 

Nedre Vistdal elveeigarlag:

Laks: 16 stk. samlet vekt 47,0 kg

Ørret: 6 stk. samlet vekt  8,3 kg. + 3 stk. utsatt


Bergset elveeigarlag:

Laks : 2 stk. samlet vekt 7,0 kg.

Ørret: 1 stk. vekt 1,0 kg.

 
Øvre sone (privat):              

Ingen registrerte


 
Gjennomsnittsvekta blir da ca 3 kg, noe lavere enn i fjor. Det ble et svakt år for Visa. Liten vannføring gjennom nesten hele sesongen med noen få unntak, i tillegg en svak oppgang. Det ble registrert mye små ørret i osenområdet på ca. 10–20 cm. Vi kan ikke si hva grunnen til dette er. Nå senere (etter sesongen) har vi ikke registrert dette. Er det noen som fortsatt har registrert dette vil jeg gjerne ha beskjed.
 
Så gjenstår det å takke alle som fisket i elva, takk for i år, og velkommen tilbake i 2015. Vil også takke alle for god innlevering av skjellprøver og fangstliste!
 

For Visa samarbeidsutvalg,
Kåre Hindhammer

 

 

 

 

...