...

 

Info fra Vistdal grunneigarlag

Småviltjakta 2013/14

Vi har (for en god stund siden) lagt bak oss nok en dårlig rypejaktsesong, den 3. på rad. 
Rypetakseringen i august ga indikasjoner på en svak økning i bestanden av lirype. På grunnlag av takseringen, anslo Høgskolen i Hedmark at det var 9 ryper pr km2 (7 i 2012), og 4,6 kyllinger pr høne (2,5 i 2012). Økningen i antall kyllinger var positivt, men antall voksne ryper er fortsatt veldig lavt.

De siste årene har det vært problematisk å skaffe nok hunder til å gjennomføre rypetaksering. I tillegg har Høgskolen i Hedmark økt prisen på analyse av resultatene. Årsmøtet besluttet at det ikke blir rypetaksering i 2014. Det er mulig at takseringen, som har blitt gjennomført i 7 år, tas opp igjen neste år.

 

320x240-1.jpg

 

 

Jaktrapporteringsprosenten var i år på 57,5 %, noe som bekrefter en nedadgående trend. Vi oppfordrer alle jegere til å levere rapport så snart man er hjemme fra jakten. 
For å øke rapporteringsprosenten, har Vistdal grunneigarlag besluttet at de som ikke leverer rapport, må betale dobbel kortpris det påfølgende året. 
Regelen gis ikke tilbakevirkende kraft, men gjelder rapportering fra 10. september 2014.

 

 

 

 

 

Nedgangen i rapportering gir en svært usikker oversikt, men de innsendte rapportene gir følgende resultat: 

 

  Liryper Fjellryper Ant. jaktdager
Ant. ryper per jeger per dag
Sone 1
 7  6  43  0,30
Sone 2
 12  14  42  0,62
Sone 3
 4  3  4  1,75
Totalt
 23   23  89
 0,52 

 

 

 

 

 

 

Totalt 46 ryper, er en oppgang fra 32 i fjor.
Det ble felt 1 hare, ingen tiur eller orrhane. 

Skuddpremie


I løpet av året er det utbetalt skuddpremie for 24 rever og 44 kråker. 


 

Valg 2013

Følgende personer sitter i styret det kommende året:

Leder: Ole Henrik Rindli


Styremedlem sone 1: Roy Lange


Styremedlem sone 2: Kurt Johnny Bergset


Styremedlem sone 2: Turid Hanset

Styremedlem sone 3: Anders Inge Nerland

Kasserer på 33. året: Per Lange

Vistdal grunneigarlag ønsker jegerne velkommen tilbake neste sesong.

 

Styret

 

 

 

...