...

 

Oppsummering av elvefisket i Visa 2013

 

NEDRE SONE

Laks: 43 stk. med samlet vekt 156 kg.

Ørret: 3 stk. med samlet vekt 6 kg.

 

BERGSET SONE

Laks: 18 stk. med samlet vekt 50 kg.

Ørret: 1 stk. med vekt 1,2 kg.

 

ØVRE SONE (PRIVAT)

Laks: 1 stk. med vekt 2,6 kg.

 

Gjennomsnittsvekta blir da ca 3,36 kg. noe som er lavere enn i fjor. Det ble også tatt en god del mindre fisk i år, som skyldes liten vannføring over lengre tid, i tillegg til at vi reulerte fisket ved lav vannstand og kanskje en svakere oppgang. Det er registrert mye garnskade på laks som er på 3 kg og mindre. Vi har ikke fått noen meldinger om fanget oppdrettlaks denne sesongen. Den største laksen i år var på 10 kg, fisket i Hellehølen av en "luring" fra Sunnmøre, Per Inge Bjørlykkhaug, Vatne. Fra oppsynet er det registrert noe avvik i bruk av fiskeredskap, elles har det gått veldig bra!

Det er gledelig at fangstrapporter og skjellprøver stemmer godt overens ved opptelling. Vi vil takke alle som besøkte oss i elva, og ønske alle velkommen tilbake i 2014!

 

Mvh

Kåre Hindhammer

Visa Samarbeidsutvalg

 

 

 

 

...