...

 

Bra start på laksefisket

Publisert 18.06.13

 

Kort orientering om fisket de første timene:

Den som fikk første laksen i år var Terje Nerland fra Isfjorden noen min. over kl. 06.00, den veide 4 kg. og ble tatt på flue ved "gamlebrua". Den største ble tatt av Ingar Brenden og veide 8,7 kg. på sluk i Kirstenhølen. Den første fisken som ble tatt i øvre sone var på 5,6 kg. av undertegnende (sluk). Totalt oppfisket det første døgnet ble 12 lakser, som er meget bra!

Vannstanden var under oppstarten bra, men elva har minket betraktelig etterpå. Nå håper vi at det kommer mye regn utover i sesongen pga. lite snø i fjellet!

 

Mvh.

Kåre Hindhammer
Visa Samarbeidsutvalg

...