...

 

Referat fra årsmøtet i Vistdal bygdelag

 

Møtet ble holdt på samfunnshuset fredag 19. april. 

 

Oppmøtet var skuffende, utenom styret møtte kun fem personer.

Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.

Til å skrive under møteboka ble valgt Ole Henrik Rindli og Karianne Brude Lange.

Årsmelding og regnskap ble enstemmig godkjent.


Det ble valgt nytt styre:

Fra Vistdal grunneigerlag: John Helde, 2 år. Vara Stein Bjerkeli.
Fra Vistdal idrettslag: Conny Seefeld, 2 år. Vara Karianne Brude Lange.
Fra Visa samarbeidsutvalg: Baard Fredvig-Erichsen, 2 år. Vara Jan Erik Nerland.
Fra Vistdal ungdomslag: Thor Olav Hanseth, 2 år. Vara Joakim Lange.

Som leder i Bygdelaget ble John Helde enstemmig valgt for ett år.

Revisorer: Ole Henrik Rindli og Randi Monsås.


Det ble en god diskusjon om brannberedsskapen i bygda. Her er det Stein som har gjort en god jobb, og resultatet blir nok at det blir innkjøpt en traktordrevet brannvogn. Dette avhenger noe av finansiering.

 

For Vistdal Bygdelag,

Jan Rindli
(Forhenv. leder)  

 

...