...

 

Vistdal 28.03.2013

Årsmelding for Vistdal bygdelag 2012

 

Styret har bestått av:

Leder Jan Rindli, Visa samarbeidsutvalg (på valg)
Nestleder Joakim Lange, Vistdal ungdomslag (på valg)
Sekretær Maria Hanseth Demdal, 4H
Kasserer Per Lange, Vistdal grunneigerlag (på valg)
Styremedlem Stein Bjerkeli, Vistdal idrettslaget (på valg)
Styremedlem Kåre Hindhammer, Vistdal skytterlag
Styremedlem Nanna Bugge, Vistdal bygdekvinnelag


Det har vært avholdt fem styremøter + komitémøter.

Aktiviteten har vært på det jevne gjennom året.

Første arrangement var utekonsert med Batnfjord og Eresfjord Musikklag på utescena ved Coop´en. Dette er kanskje noe som kunne vært en årlig foreteelse.

Sekkjepåsedagen ble avholdt 16. juni med flott vær og et prikkfritt arrangement, kanskje den beste siden oppstarten. Takk til alle de ca 50 som var med og hjalp til. Er også godt i gang med planleggingen av årets dag, som er den 22. juni.

Det er inngått avtale med vegvesenet om drift av rasteplassen, noe som utgjør et årlig tilskudd på kr 10 000.

I høst ble det i samarbeid med de etterlatte etter Arne Sandnes innkjøpt en hjertestarter som er plassert på Bofellesskapet. I den forbindelse ble det avholdt kurs i bruk av denne.

Det har også vært jobbet med brannberedskapen i bygda, noe som det vil bli orientert om på årsmøtet.

Dette er det som i grove trekk har skjedd i 2012.Håper på godt oppmøte på årsmøtet den 19. april kl. 20.00. 

...