...

 

Onsdagsrenn 06.03. 2013

 

 

Klasse

 

Tid

 

       

 

Poeng

 

8-12 år

Mabele Nerland
Thea Hanset
Jovie Ann Nerland
Agnes Mittet
Asbjørn Mittet
André Bergset
Ola Lange

 

10.50
6.02
8.03
7.03
6.46
6.14
5.54

 

 

14
16
17
20
19
18
15

13-15 år

Antje Seefelt
Vilde Lange
Jo André Hanset

 

18.19
8.22
12.24

 

 

18
20
19

16-59 år

Julie Lange
Ole Henrik Rindli
Oddvar Mittet
Randi Monsås
Anne Bergset
Tor Olav Hanset

 

9.07
8.10
9.32
9.59
12.24
11.09

 

 

16
15
17
19
18
20

60-100 år

Simon Bjerkeli
Rolf Lange
Arne Nerland

 

9.54
9.46
10.38

 

 

19
20
18

 

Trim

Anna Rindli
Erik Myklebostad
Lukas Aleksander Hestad
Eline Nerland
Bjørn Lukas Nerland
Lars Even Bergset
Sissel Hagbø
Audun Myklebostad
Arild Mittet
Jorunn Rindli
Arne Melvin Bergset
Emma Bodil Otterhals
Dina Gusdal
Malin Bergset

     

 

...