...

 

Onsdagsrenn 13. 02. 2013

 

 

Klasse

 

Tid

 

       

 

Poeng

 

8-12 år

André Bergset
Agnes S Mittet
Asbjørn S Mittet
Trym Hanset
Thea Hanset

 

7.14
7.10
6.55
9.23
6.08

 

 

19
18
17
20
16

13-15 år

Arne Seefelt
Antje Seefelt
Oda D. Bergset
Vilde R. Lange

 

20.12
18.36
14.48
8.46

 

 

19
20
18
17

16-59 år

Julie Lange
Oddvar Mittet
Randi Monsås
Tor Olav Hanset
Gunnar Nauste
Ole Henrik Rindli
Roy Lange
Anne Bergset

 

8.52
8.47
9.55
10.10
9.58
7.54
8.05
12.35

 

 

17
16
18
20
19
14
15
13

60-100 år

Rolf Lange
Simon Bjerkeli
Arne Nerland

 

9.42
9.56
10.30

 

 

19
20
18

 

Trim

Rigmor G. Nerland
Ask Nerland
Amanda Nerland
Torun Øyen
Arne M. Bergset
Arild Mittet
Anita S. Mittet
Jorunn Rindli
Markus Rindli
Anna Rindli
Lukas Aleksander Hestad
Sølvi D. Bergset
Ola Lange
Karianne B. Lange
Rita Lange
Arne Håkon Sandnes
Ole Rindli Sandnes
Anne Marie Nerland
Jan Rindli
Inge Sandnes
Bjørn Olav Betten

     

 

...