...

 

Bygdelaget orienterer

03.12.2012

 

I forbindelse med Arne Sandnes sin begravelse ble det samlet inn penger som skulle brukes til innkjøp av hjertestarter til bygda. Den er nå kjøpt og befinner seg på Vistdal bofellesskap. Bygdelaget takker på vegne av innbyggerne i Vistdal for den flotte gaven.

Etter at hjertestarteren ble innkjøpt ble det arrangert kurs i førstehjelp og bruk av hjertestarter. Det henger nå en liste over kursdeltagerne (ca 20 personer) på bofellesskapet. Etter råd fra kommunelegen er listen sendt AMK-sentralen og til Nesset legekontor. Ved behov for hjertestarter vil en av disse bli oppringt og kan rykke ut og eventuelt koble den til. Kommunelegen anbefalte også at starteren blir hentet og oppbevart der det er større arrangement. f.eks. 17. mai, fotballturneringer o.l.

En av personene på lista er da ansvarlig for den og det vil henge en lapp ved siden av lista på bofellesskapet hvor hjertestarteren befinner seg.

Bygdelaget ønsker til lykke med dette flotte hjelpemidlet og håper det skaper større trygghet å vite at det er en hjertestarter tilgjengelig i bygda.
 
Av andre ting bygdelaget vil prøve å jobbe med er å forbedre brannsikkerheten. Her er planen å få et frostsikkert rom til å oppbevare to gjødselspredere med til sammen 9000 liter vatn. Dette vil være en viktig førstehjelp dersom ulykken skulle være ute.
 
Det er også en dialog med Turistforeningen for å få utvidet parkeringsplassen på fellesbeitet.
 
”Fase 3” på elvastien håper vi blir ferdig til våren.
 
 

Hilsen Styret i Bygdelaget 
 

 

...