...

 

Smaaviltjakta2012.jpg
Foto: Scanpix

 

Småviljakta 2012


Småviltjakta er snart i gang igjen. For innenbygdsbeboere starter jakta 10. september, utenbygds som allerede har søkt starter 15., og 23. september åpnes det for fritt kortsalg.
Alle søknader om jakt fra 15. september er innvilget.


Det ble også i år (12. august) gjennomført rypetelling i samarbeid med Møre og Romsdal Fuglehundklubb.
Det ser ut som vi går mot nok ett år med relativt dårlig med rype, med få kyllinger.
Det er beregnet en rypetetthet på 7 pr km2 (3 i 2011) med 2,5 kylling pr kull (2,1 i 2011).

Styret i Vistdal grunneigarlag har besluttet å starte jakta som normalt. Begrensninger kan legges underveis i sesongen hvis dette anses nødvendig. Orrhøne og røy er fortsatt fredet.

Fangstrapporteringen tok seg veldig opp i forrige jaktsesong, og vi nådde en rapporteringsprosent på 87,2. Målet for kommende sesong er en betydelig økning, og vi håper alle hjelper oss med dette.

Kort kan kjøpes på Coop Vistdal, og hos Per Lange.

Skitt jakt!Mvh
Styret, Vistdal grunneigarlag

 

 

 

...