...

 

Bygdelaget orienterer 

28. august 2012

 

 

Det har kanskje ikke vært den store aktiviteten i sommer, men Sekkjepåsedagen ble gjennomført på tradisjonell måte. Nytt av året var loppemarkedet som ble arrangert på skolen, et tiltak som slo godt an. All honnør til Ida og idrettslaget for ideen og jobben.

Til tross for et par forfall på underholdningsfronten ble det kanskje den beste Sekkjepåsedagen så langt.
Flott vær, mye folk og god stemning hele dagen og kvelden. Økonomisk også veldig bra. 120 kg påse var produsert på forhånd, og da serveringen var over var alt solgt. Det gikk også store mengder med nystekte vafler. Stor takk til alle de (ca 50) som bidro til en vellykket dag! Også i år en ekstra takk til Arne Langseth som stiller opp med den gamle Vistdalsruta med Rolf som guide.

Neste år blir det nok også Sekkjepåsedag. Datoen blir sannsynligvis 22. juni.
 


Gangstien fra Hellebrua til Bergsethbrua er så smått påbegynt og vi har fått kr 15 000 fra Utviklingsfondet  til dette.
 


I Arne Sandnes` begravelse ble det etter ønske fra familien samlet inn penger til en hjertestarter. Denne er nå innkjøpt og blir plassert på Bofellesskapet. Det blir demonstrasjon og kurs i bruk på skolen den 10., 11. og 12. september. Tidspunkt kl 20. Varighet ca 1,5 timer. Påmelding til kursleder Robert Otterhals på tlf 975 66 945. Håper mange vil delta.
 


Ellers håper vi på mange gode ideer og innspill. Husk forslagskassa på Bua!

 

 

Styret i Bygdelaget

 

 

 

 

...