...

 

Fangststatus elvefisket pr 23.06.12

 

Vi har gått gjennom fangstrapportene, og vi kan registrere at fra sesongstart til i dag 23.06. kl 10.00 er det tatt 34 lakser, den største er på 13,3 kg tatt av BJØRN TØRRÅSEN fra Bærum.

Det er stor vannføring i elva og det er registrert mye laks i nedre sone som er på veg opp. I Øvre sone er det nå kanskje litt for stor vannføring i forbindelse med det flotte været som er nå.Kåre Hindhammer
Visa samarbeidsutvalg

...