...

 

Orientering om elvefisket 2012

 

Direktoratet for Naturforvaltning (DN) har pålagt oss en del krav som vi må innfri, men vi begynner med fiskereglene. Mye er det samme som i fjor.

 
Sesongstart blir 15. juni og varer til og med 31. juli (samme som for 2011)
Visa er fredet for all fiske fra kl. 24.00. til 06.00 (samme som  for 2011)
Kun flue og sluk/spinner er tillatt. Mark og markliknende redskap er ikke tillatt ( som for 2011)
Maks 2 fisker pr. dag (laks/aure), maks 3 fisker pr. uke. Gjelder begge soner samlet (som for 2011)


 
Fiskekort: Pris kr 100,- pr døgn

Det selges kun døgnkort for begge soner. Coop Vistdal selger for Nedre sone, Kurt Jonny og Aud Bergset for Bergset-sonen. Vi vil prøve å få satt opp skilt på Bergset slik at ukjente finner fram.
Ved kjøp av fiskekort vil det bli utlevert skjellprøvepose(r) sammen med kortet.


 
Siden DN har stilt krav om rapportering må vi pålegge alle som fisker, også grunneiere, om å levere fiskerapport for hvert fiskedøgn sammen med skjellprøvepose. Det blir ikke utstedt nytt fiskekort før dette er innlevert til kortutsteder. Dersom dette er umulig før avreise, kan dette legges ned i rapp.kasse som blir satt opp ved "Gamlebrua" og ved Bergsethølen (Bruhølen). Rapporteringskassen vil bli tømt en gang pr uke. Vi setter opp et bord med vekt, mål og skjellskraper ved gapahuken ved Gamlebrua og Bergsethølen. Mulig vi også får til en ordning på Visthus.

 

DN har stilt krav om midtsesongevaluering av fisket som skal være forhåndsbestemt innen 10. juni. Fisket kan da bli regulert fra den 10. juli.

 

Vi vil trekke ut en fisker til en gratis fiskeuke i 2013 av de som har levert korrekt rapport og poser.
Oppsynsmenn er Ingar Brenden og Kåre Hindhammer, gjelder begge soner.


 
Så vil oss ønske alle gamle og nye fiskere velkommen til et spennende fiskesesong, la oss håpe at sesongen blir god.


 
For Visa Sammarbeidsutvalg
 
Kåre Hindhammer.

 

 

...