...

 

Kort referat fra årsmøtet i Vistdal bygdelag

 


• Møteinnkalling, saksliste, årsmelding og regnskap enstemmig godkjent.

• Flertall for at Sekkjepåsedagen går på den faste helga i juni.

• Diskusjon og enighet om at det forsøkes at få til et enkelt brannvesen i bygda.

• Kjøp av hjertestarter (Minnegave fra Arne Melvin Sandnes)

 

Nye medlemmer til styret:

Vistdal Skytterlag:
Kåre Hindhammer
Vara: Arne Nerland

Bygdekvinnelaget:                    
Nanna Bugge         
Vara: Linda Larsen

Ørn 4H:                                     
Maria Demdal Hanseth
Vara: Antje Seefeld

 
Disse er valgt for 2 år.

Leder for 1 år: Jan Rindli.
 

Vistdal bygdelag
 
 

...