Logo

 

Vistdal 19. mars 2012

 

Årsmelding 2011 for Vistdal Bygdelag

 

 

Styret har bestått av:

Leder: Jan Rindli Visa, Samarbeidsutvalg
Nestleder: Joakim Lange, Ungdomslaget.
Sekretær: Rita Lange,  Bygdekvinnelaget (på valg)
Kasserer: Per Lange,  Grunneigerlaget
Styremedl: Rigmor Gjerde Nerland, Skytterlaget (på valg)
Styremedl: Christina Fredvig-Ericsen  ØRN 4H (på valg)
Styremedl: Stein Bjerkeli, Idrettslaget

 

Det har vært avholdt 5 styremøter + komitemøter og utsendinger på andre møter.

Dette året har kanskje ikke vært det mest aktive, men elvastien fase 2 er fullført, med godt resultat og innenfor budsjett.

Sekkjepåsedagen gikk av stabelen med godt vær, mye folk og god stemning. Tusen takk til alle som var med og dro lasset. Vi er godt i gang med planleggingen av årets dag 16. juni.

Vi hadde en åpningsmarkering av elvastien i høst med en liten avslutning på Samfunnshuset. Godt oppmøte i fakkeltoget fra skolen og opp langs elva.

26. august hadde vi en paneldebatt med partilederne i forbindelse med kommunevalget. Bra oppmøte fra hele Nesset.

Vi jobber også med Vegvesenet angående drift og renhold på rasteplassen, noe som ser ut til å gå i orden.


Dette er i grove trekk det som har skjedd i 2011.

 

Håper på godt oppmøte og mange gode innspill på årsmøtet på torsdag, velkommen!

 

For styret, Jan Rindli.