...

 

29.02.12: Bygdelaget orienterer

 

På tide med en liten oppdatering, selv om aktiviteten ikke har vært så veldig stor det siste halvåret.

 

Vi hadde en åpningsmarkering av elvastien i høst med fakkeltog og litt å bite i på samfunnshuset. 40 stykker møtte opp, noe som var meget bra.

Aktiviteten i de forskjellige lag er på et høyt nivå, med barneidrett, onsdagsrenn, karneval og mye annet.


25. februar gikk  den tradisjonelle sekkjepåsefesten av stabelen med god stemning, bygdeklokke og perfekt sekkjepåse.
 

På gründercampen i kommunen gikk hjemmesiden til Vistdalsmat av med seieren. Siden er laget av Julie Lange, Maria Demdal Hanseth og Tor Haakon Utigard. De vil nå delta i fylkesfinalen.

Vi håper planene til Vistdalsmat om å produsere lokalt lar seg realisere.

 
Sekkjepåsedagen går av stabelen 16. juni. I år skulle ikke dette kollidere med Eidsvågdagene, men det skjedde nok en gang. Vi må nok vurdere et annet tidspunkt neste år. Arbeidet med planleggingen går sin gang og programmet blir lagt så fort ting fester seg.

 
Ellers har alle bygdelagene fått i oppdrag fra kommunen å komme med forslag på vegnavn. Dette ble behandlet på styremøtet i bygdelaget, der det ble vedtatt å legge forslagene ut på hjemmesiden.
 
Nye eller andre forslag må være bygdelaget i hende på årsmøtet 22. mars.

 

Riksveg 660
Fra 660 til Gauprør        
Fylkesveg om Lange    
Fra 660 til Sandvika    
Fra Øvregardsvegen til Austigarden         
Fra ”Korsvegen til Gamlebrua”   
Fra Langeveien til Råkhaugen 
Fra Korsvegen til kaia 
Fra Visthusbrua til Hanseth 
Opp Langedalen      
Opp til Helle   
Opp til Bergseth   
Kommunal veg på Ødegård 
Gamlevegen på Nerland    
Lokalveg på Nerland    
Vistdalsvegen
Gauprørvegen
Langevegen
Øvregardsvegen
Lensmann Dahls veg
Eiavegen
Råkhaugveien
Sjøvegen
Sveavegen
Langedalsvegen
Hellevegen
Bergsethvegen
Ødegårdsvegen
Nerlandsvegen
Hallarvegen

 
Alle vedlegg til dette ligger på ”Bua”.
 
 
Husk årsmøte 22. mars. Vi håper på godt oppmøte.
Sakliste og mer info kommer.
 
Mvh Vistdal Bygdelag
  
 
 

...