...

 

Begrensninger i vinterjakt på rype


Rypebestanden i Vistdal har denne høsten vært svært lav. Det er sett og skutt lite rype.
Styret i Vistdal grunneigarlag har drøftet mulige tiltak for å begrense avskytingen i vinter.

Styret har vedtatt at muligheten for å jakte småvilt ut februar måned opprettholdes.

 

Følgende begrensninger innføres fra 21. januar til 29. februar 2012:

• Det er ikke tillatt å skyte mer enn 1 rype pr 2-dagerskort.
• Det er ikke tillatt å skyte mer enn 1 rype pr dag, og maksimalt 2 pr uke på sesong- og grunneierkort.

• Orrfugl og storfugl er fredet fra 23. desember iht nasjonale jakttider.


 
mvh
Styret i Vistdal grunneigarlag

...