...

 

Orientering om fangststatistikk 2011 for Visa 

 

Visa_KH_550.jpg
Foto: Kåre Hindhammer

 

Nedre sone:

Antall laks: 70 stk, 285 kg
Antall ørret: 9 stk 
 

Bergset:

Antall laks: 53 stk, 211 kg                   
Antall ørret: 1 stk
 
 
Som vi ser er gjennomsnittvekta på laksen, etter min mening, unormal høg for elva. En kan vel kanskje spekulere i om dette kan være oppdrettfisk som har gått lenge i havet før den fant en gunstig elv!
 
Det blir viktig for kommende sesong at skjellprøver blir foretatt av alle som får fisk i elva. Mange lurer kanskje på hvordan sesongen blir i 2012 ang. fisketider og antall fisk man kan ta. Dette vil vi komme tilbake til så snart utvalget har hatt møte angående dette. Utvalget skal svare DN på høringen innen 20. denne måned. Dere som ønsker det kan gå inn på DN sine nettsider. Der vil dere se hva som er skrevet om alle elvene.

 
Da vil utvalget ønske alle fiskevenner et Godt Nytt Fiskeår!

 
Kåre Hindhammer
formann i Visa samarbeidsutvalg

 

 

...