...

 

SMÅVILTJAKTA 2011

 

  smaaviltjakta2011.jpg

 

Småviltjakta er snart i gang. For innenbygdsbeboere starter jakta 10. september, utenbygds som allerede har søkt starter 15., og 23. september åpnes det for fritt kortsalg. Alle søknader om jakt fra 15. september er innvilget.


Det er også i år (14. august) gjennomført rypetelling i samarbeid med Møre og Romsdal Fuglehundklubb. Under tellingen var det dessverre svært vanskelige forhold for hundene, med tørt og varmt vær, og sterk vind. Antallet ryper observert var ca halvparten i forhold til i fjor, uten at antallet observasjoner var spesielt mye lavere. Antallet kyllinger pr kull var imidlertid meget lavt, ofte bare 1-2. Dette kan skyldes vanskelige forhold og trykkende fugl. Det ble under tellingen, og senere, sett store kull i samme område som hundene har vært.

Styret i Vistdal grunneigarlag har besluttet å starte jakta som normalt. Rypebestanden vil bli vurdert underveis i jakta, og begrensninger kan legges hvis dette anses nødvendig. Orrhøne og røy er fortsatt fredet.

Vistdal grunneigarlag har i mange år hatt veldig dårlig fangstrapportering, og har ambisjoner om å få jegerne til å øke rapporteringen betydelig i kommende jaktsesong. Vennligst hjelp oss å nå denne ambisjonen.

For ytterligere informasjon, se under Vistdal grunneigarlag.

 

Velkommen til småviltjakt i Vistdal!

 

mvh

Styret
Vistdal grunneigarlag

 

 

 

 

...