...

 

MILJØVENLEGE SKULEBORN!

05.02.2013

 

Telys_1.jpg

 

Små og store ved Vistdal skule har samla telyshaldarar dei siste månadane. Dette for å fokusere på attvinning av metall og for å delta i ein konkurranse. "Telysjakten".


Jakta er no over for denne gong. Talet på innsamla telyskoppar er imponerande, både lokalt og nasjonalt. Elevane våre (med mange gode hjelparar) har samla så mange som 9289 tomme telys. Det er eit gjennomsnitt på 489 per elev!

På landsbasis er det samla inn 7 535 533, nok aluminium til å lage 1077 syklar! Resultata frå konkurransen vil kome i midten av denne veka står på det heimesida til www.telysjakten.no

 

Telys_2.jpg

Telys_3.jpg

 

 

 

 

...