...

 

Hvordan kapitulasjonsundertegnelsen skjedde

Av Ragnar Areklett

Vedrørende 70 år siden kapitulasjonen i Møre og Romsdal

 

 

General Ruge hadde sitt siste kvarter for Hærens Overkommando i Sør-Norge på Furset i Battenfjorden. Der ble det utarbeidet et forslag til kapitulasjon for Sør-Norge som general Hvinden Haug fikk ordre om å utføre siden general Ruge skulle fortsette motstanden i Nord-Norge.

Fra sitt hovedkvarter i Vistdalen sendte general Hvinden Haug etterretningsoffiser Sørensen til den tyske øverstkommanderende i Trøndelag med ønske om kapitulasjonsforhandlinger. Han returnerte dagen etter med et skriv om at forhandlingene kunne finne sted i Rindal.

Dit reiste omgående oberst Schiøtz, oberstløytnant Beichmann og etterretningsoffiser Sørensen. Etter tre timers forhandlinger natt til 3. mai 1940 ble kapitulasjonsskrivet undertegnet på RINDAL HOTELL kl. 0500.

De tre norske offiserene returnerte til Vistdalen. Etter en kort hvil dro oberst Schiøtz og general Hvinden Haug til Åndalsnes for å fortsette forhandlingene med tyskerne i Romsdalsgruppa.

 


Utgangspunktet for mine anmerkninger var opplysninger i NAFs veibok angående Rugebautaen på Furset i Batnfjorden. Der hadde Hærens Overkommando hatt sitt siste hovedkvarter i Sør-Norge, og General Ruge fikk skrevet et forslag til kapitulasjonsundertegnelsen for Sør-Norge i 1940, men den ble undertegnet i Rindal.

Men dette stemte ikke med en opplysning jeg kom over på hjemmesida til ”Vistdal.com” – ei ellers meget god hjemmeside. Undertegnelsen skulle ha skjedd i Vistdalen. For å få en avklaring på divergensen, ble personer i Rindal og Nesset kontaktet. Fra Morten Møller og Edvard Kattem kom det overbevisende dokumentasjon om at selve undertegnelsen skjedde i Rindal.

Men i forbindelse med denne kapitulasjonen ser vi at hendingene, men ikke selve undertegnelsen, skjedde ut fra hovedkvarteret på Nerland gård i Vistdalen med general Hvinden og hans offiserer som hovedaktører.

I boka ”Minner frå krigen” utgitt av Nesset kommune i 1995 erindrer en person at det kom store lastebiler til bygda og at soldater tok inn på gårder og bedehus. Videre nevnes det at på gården Nerland i Vistdalen holdt befalet til, og at det kom tyske offiserer dit. Ut fra dette kan vedkommende ha trukket den konklusjon at kapitulasjonen i Sør-Norge ble underskrevet der.

Nesset bibliotek har fått denne orienteringen min med ønske om at riktige opplysninger føyes til i bibliotekets eksemplarer av ”Minner frå krigen”.

For en som vokste opp i Kristiansund og som også er litt kjent i bygdene som er nevnt, har det vært interessant å jobbe som ”historiedetektiv”. Jeg har blant annet fått høre at det trolig fortsatt finnes ting fra disse militæroperasjonene  på enkelte loft i Vistdalen. Skulle noen sitte inne med ytterligere opplysninger, ser jeg fram til tilbakemeldinger.

 


Ragnar Areklett, Mandal  ragarekl@online.no

 

 

 

 

 

...