...

 

Fredag 25. februar kl. 20.00 på Vistdal samfunnshus:

Årsmøte Vistdal ungdomslag

 

 

·      Godkjenning av innkalling

·      Års­melding

·      Regnskap

·      Valg

·      Eventuelt

 


Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må være styret i hende senest 18. februar.

Kaffe og kake.

 

Vistdal ungdomslag
Styret

 

 

 

...