...

 

Referat fra styremøte 18. januar 2011

 

Etter ønske om orientering om hva bygdalaget arbeider med vil vi heretter legge ut referat fra styremøtene våre.

 

 

18. januar 2011

Tilstede: Jan Rindli, Rigmor Gjerde Nerland, Andrea Ødegård, Per Lange og Rita Lange

 
Sak 17
Vi har nå fått det resterende av tippemidlene kr. 30.000,- samt 50.000,- fra Bygdeutviklingsmidlene.
 
Sak 18
Sekkjepåsedagen går som planlagt 18. juni. Eidsvågsdagene går samme helg, men det kan vi ikke ta hensyn til. Vi har bestilt musikk (Blå sko) og storteltene er i boks. Vi har tidligere leid scene av Nesset Røde Kors, men skal i år bygge permanent scene ved rasteplassen.
 
Sak 19
På Bygdakvelden 18. februar vil folk fra Sucom og ordfører Hurlen orientere om fiberoptisk kabel.
Det ble bestemt inngangsbillett kr. 100,- for voksne og kr 25,- for barn (varm mat inklududert).
Kvelden starter kl. 19.30. Program følger senere.
 
 
Årsmøte i Vistdal bygdalag er planlagt fredag 1. april.
 
Møtet slutt.         

 

Skrivar Rita Lange

 

 

...