...

 

08.08.10: Bygdelaget orienterer

Sekkjepåsedagen ble en suksess på tross av veldig dårlig vær. Påsen var ekstra god og serveringa gikk veldig bra. God stemning hele dagen. Stor takk til alle som bidro, og spesielt til bygdekvinnelaget og Arne Langseth som stilte den gamle Vistdalsruta til disposisjon.

Vi har engasjert Nesset næringshage med å hjelpe oss for å få sekkjepåsen inn på Matmerk, dette for at sekkjepåsen for alltid skal være knytta til bygda. Her må det stå en organisasjon bak, det blir Vistdal bygdekvinnelag. De som vil vite mer om matmerk se på matmerk.no.

En stor takk til Arvid Gjerde som stilte med utstyr slik at vi fikk slå ned påler til rekkverk på gangstien. Roy utførte arbeidet imponerende raskt.

Vi er innvilga kr. 102 000 i tippemidler på etappen fra samfunnshuset til Hellebrua. Arbeidet vil bli igangsatt i høst.

Turistbrosjyra er blitt godt mottatt og de aller fleste fjellrutene er ferdigmerka.

Vi håper at det kommer mange gode ideer til bygdelaget i tiden fremover.

Et lite hjertesukk til slutt: Det er for lenge mellom at noen sender forsidebilde til Vistdal.com, dette bildet skal jo være mest mulig dagsaktuelt. Vi håper at bidragene vil bli hyppigere framover.


Med hilsen Vistdal bygdelag.

 

...