...

 

26.07.11: Bygdelaget orienterer


 

På tide med en liten oppdatering om det som har skjedd siden sist, og om det som det er planer om å gjennomføre.

 
Den årlige ”innflytterfesten” på kroa ble gjennomført i juni. Denne gangen med 9 nye vistdalinger. Siden 2008 har det flyttet inn 33 personer, dette er veldig gledelig. Ingen bygd i kommunen kan vise til noe lignende.

 
Sekkjepåsedagen 2011 ble arrangert den 18. juni. I år var vi veldig heldige med været, det var mye folk og god stemning hele dagen! En stor takk til alle som var med og hjalp til. En ekstra takk til Arne Langseth som hvert år stiller til disposisjon den gamle Vistdalsruta – i år var han også selv sjåfør.

Romsdaltindene Paragliderklubb fortjener også en stor takk for at de kom og viste oss mange luftseilaser fra Bergsdalen. Fire modige personer ble med som passasjerer. Håper på reprise neste år!

Planlegging for neste års sekkjepåsedag er så smått i gang. Datoen blir den 16. juni.


Gangstien fase 2 er nå ferdig fra samfunnshuset til Hellebrua. Det sysles med planer om å føre  den videre til Bergsetbrua og kanskje enda lengre. Vi vil prøve å få til en åpningsmarkering av stien i løpet av seinsommeren.


Sett av fredagskvelden den 26. august! Da blir det i forbindelse med kommunevalget paneldebatt på samfunnshuset. Vi vil prøve å samle alle partilederne til debatt. Mer info kommer.

 

Det blir ganske snart hengt opp en forslagskasse på bua. Her håper vi det kommer mange gode forslag til bygdelaget.
 


 
Hilsen styret i Vistdal bygdelag

 

 

...