...

 

Tildeling 2011

 

 

  Dekar  % av tot. areal  Kalv  Kvige  Spiss bukk  Eldre bukk  Eldre kolle  Ant dyr  Da pr dyr 
                   
Rødal  4 000 8,3 1 1 1 1 1 5 800
Halsen  3 800 7,9 1 1 1 1 1 5 760
Oppdal  4 400 9,1 2 1 1 1 1 6 733
Nerland  4 900 10,1 2 1 1 1 1 6 817
Bergset  3 600 7,5 1 1 1 1 1 5 720
Helle/Hanset   
8 400 17,4 3 2 2 2 2 11 764
Lange  11 600 24 3 3 4 2 3 15 77
Myklebostad
 7 600  15,7  3  2  2  1  2  10  760
                   
Sum 48 300 100 16 12 13 10 12 63 767
 
...