...

 

Avskytningsplan hjort 2011-2013

 

hjort_.jpg


Vistdal storviltvald har fått godkjent en tildeling i driftsplanperioden på 162 frie dyr. I tillegg tildeles 30 dyr som ikke deles ut i jaktfelta, men som brukes i laget til å rette opp feilskyting, ved uttak av skrapdyr og ved uttak av skadedyr.

 


Planlagt avskytning på alder og kjønn i perioden. Alle tall i % av totalt felte dyr.

År                
Bukk 2,5+        
Spissbukk       
Kolle 2,5+      
Kolle 1,5        
Kalv         
Sum        
2011      
15
20
20
20
25
100
2012
15
20 20
20
25
100
2013  
15
20 20
20
25
100

 


Planlagt avskytning i antall dyr fordelt på alder og kjønn.

År                
Bukk 2,5+        
Spissbukk       
Kolle 2,5+      
Kolle 1,5        
Kalv         
Sum        
2011      
10
13
12
12
16
63
2012
           
2013  
           

 

 

For årene 2012 og 2013 tildeles 50 dyr pluss de av tildelte dyr som ikke er felt foregående år.

Totalt for perioden har vi en kvote på 192 dyr. Det settes av 10 dyr pr år til skrapdyrkvote.

 

 

 

 

...