...

 

4H-DAGEN 2011

 

4H-dag2011_2.jpg

 

Ørn 4H har nå fått tillbakemelding og takk fra aksjonen "Hands of Hope", som skal bygge brønner i Sierra Leone (Norske 4H sin jubileumsgave i anledning at de fyller 75 år). Vi sender takken videre til alle som støttet aksjonen med å kjøpe saft, kaffe og sveler på 4H-dagen som vi arrangerte på COOP Vistdal den 7. mai. Vi takker også de som kjøpte lodd på soveposen, den ble vunnet av Magne Hollingen.

Vi fikk inn til sammen kr 3201,50!

Tusen takk også til de ansatte ved COOP Vistdal som velvillig lånte ut pauserommet sitt til oss!!

 
Hilsen oss i Ørn 4H

 

4H-dag2011_1.jpg

 

 

...