...

 

Referat fra ekstraordinært årsmøte Vistdal bygdalag 27. mai 

 

 1. Innkalling og saksliste enstemmig godkjent.
 2. Sekretær Rita Lange.
 3. To til å skrive under møteboka: Karianne Brude Lange og Alf Sandnes.
 4. Endring av vedtekter: § 3 første avsnitt endres til: Laget ledes av et styre bestående av 7 medlemmer. § 5 endres til: Årsmøte holdes innen utgangen av april.
 5. Avsnitt 4 og 5 går ut.
 6. Valg går ut bortsett fra valg av leder for 1 år og valg av 2 revisorer.
 7. Søknad fra Vistdal Ungdomslag om 1 representant i styret.
  Innkomne forslag på styremedlemmer for 2 år:
  Vistdal Grunneigarlag: Per Lange.
  Visa Samarbeidsutvalg: Jan Rindli. Vara Arne Nerland.
  Ørn 4H: Cristina Fredvig-Ericsen. Vara Maria Hanseth Demdal.
  Vistdal Idrettslag: Stein Ivar Bjerkeli. Vara: Karianne Brude Lange
  Vistdal Ungdomslag: Joakim Lange (ny). Vara Ole Kristian Mittet.
  Fra før sitter Rigmor Gjerde Nerland for Vistdal Skytterlag og Rita Lange for Vistdal bygdekvinnelag.
 8. Valg av leder i bygdalaget i 1 år. Valgt Jan Rindli.

 
 
Sekretær Rita Lange    

...