...

 

26.05.11: Orientering fra Bergset fiskevald

 

Bergset fiskevald fikk tilbakemelding om at det ble tatt 55,5  kg laks fordelt på 22 stk i 2010.
Videre ble det rapportert om 3 kg ørret fordelt på 7 stk i 2010.
 
På årsmøtet ble Liv Randi Hagen trukket ut som vinner for innlevering av fangstrapporter for 2010, og blir premiert med en gratis valgfri fiskeuke på Bergset.  

 

Gjeldende regler og praktisk informasjon for sesongen 2011

...