...

 

Losjehuset/”lokalet” Urd

Sammenfattet av Ingri Sandnes og Rolf Lange

 

Da idrettslaget har brukt Losjehuset, som i dagligtale ble kalt ”lokalet” i mange sammenheng, som møter, skirenn, basarer m.m., er det greit å få med litt av historia om dette huset.


Bildet under er fra et militært langrenn muligens i 1931.

RL-jubileumsbok1_VIL.jpg

Disse er med: Start nr 1 Anders Lange, 2 Ole L Lange, 3 Knut Ødegård, 4 Andreas Sølsnes, 5 Andreas Høsteng, 6 Olaf Høsteng, 7 Bernard Nerland, 8 Andreas Nerland, 9 Peder Nerland, 10 Ivar Helde, 11 Georg Bergset, 12 Augustin E Nerland, 13 Knut Myklebostad, 14 Jens Hanseth, 15 Arvid Myklebostad, 16 Olav Ødegård, 17 Jørgen Helde.Det ble skipa avhaldslosje i bygda tilslutta Noregs Storlosje av IOGT. Den lokale losjen ble stiftet den 30. oktober 1894 av blant andre Endre Stranden og Ola Hanseth (Ola kom frå Mittet og var døpt Mittet, men tok etternamnet Hanseth da han flyttet til Vistdal).

Laget fikk navnet ”Urd”, og eget hus ble bygd av stifterne og mange andre bygdefolk. Laget hadde blant annet egne kopper med egen logo. Disse koppene står i dag på samfunnshuset.

Første møte som laget holdt i eget hus, var søndag 31. august 1902. Avhaldslosjen lånte villig ut huset til andre. Vi vil her ta med noen av vilkåra som ble satt for å låne/ leie huset, og vi gjengir ordrett det som står i ”Forhandlingsprotokollen”:

§ 1. Vistdals goodtemplarlokale skal opføres med det formål for øie at tene som forsamlingslokale for lage ”Urd” under dets møder, fester og andre sammenkomster som den måtte foranstalte.

§ 2. Lokalet tjener også som forsamlingslokale for ungdomslag dannet af logens medlemmer. Udenforstående, som vil være med i dette  ungdomslag, må betale en kontingent af kr 1.00.
Børneloge eller andre barneafholdsforening, som ledes af nogen af logens medlemmer, har ret til at få benytte lokalet uden nogen særskildt udgift.

 

Det var ikke bare idrettslaget som brukte huset til sine tilstelninger. Det var stort sett alle lag (som ikke hadde eget hus) som fikk benyttet lokalet, men uten drikk og dans. Det ble holdt basarer og filmframvisning her. De som ikke hadde plass hjemme, hadde samling til gravferd på losjehuset. Huset ble også brukt til framhaldsskole (1 år videre fra den gangs 7-årige folkeskole).

Losjehuset sto på Bergset nedenfor der driftsbygninga til Kurt Johnny Bergset står i dag.

Bildet under viser flyfoto av gårdstunet til Knutgarden på Bergset med Losjehuset nede ved veien.

RL-jubileumsbok2_VIL.jpg

Det lille huset med torvtak på nedre siden av veien var vedskjul og utedass for Losjehuset.
Losjen ble etter hvert oppløst, men huset ble først revet i 1965. Da hadde bygda fått samfunnshus som tok over som forsamlingshus.

Laget fikk, som før nevnt, navnet Urd. Vi tror navnet kommer fra norrønsk mytologi. Urd er sammen med Verdande og Skuld de mektigste nornene (skjebnegudinner) i den norrønske mytologien. De sitter ved brønnen Urdarbrønn under Yggdrasil (verdenstreet) og spinner på skjebnesveven til menneskene. Nornene er alltid til stede når barn blir født og bestemmer dets skjebne. De tre nornene representerer fortid (Urd), nåtid (Verdande) og framtid (Skuld).

 

 

Vi tar også med litt om IOGT.


IOGT (International Order of Good Templars) ble stiftet i Utica i delstaten New York, USA, av Wesley Bailey i 1851. Den skulle være en internasjonell avholds-og fredsorganisasjon, politisk og religiøst uavhengig. Organisasjonen kom til Norge via England, og den norske godtemplarorden ble stiftet i 1877 av sjøkaptein Carl Reynolds. Det kom til splittelse i organisasjonen. Religiøse tilknytninger ble stridstema. Dette skjedde også i Norge. I 1888 gikk noen av de gamle medlemmene i gjenforening med Norges Storlosje av IOGT og dannet Den Norske Godtemplarorden (DNGOTO) som fortsatt eksisterer her i landet. Organisasjonen har en del regler og ritualer der for eksempel medlemmene blir slått til brødre og søstre, og noen har høyere rang enn andre – altså et slags hierarki.

Det historiske stoffet om selve Losjehuset er blant annet hentet fra Forhandlingsprotokol, møtebok, Skattemeisterens Kassabok funnet i Heraust på Hanset hos Odd Karsten Hanset. Samlingen består av hele 12 bøker/protokoller, så det er mye stoff å ta av for interesserte.

 

Dette er tenkt brukt til jubileumsskrifta til Vistdal IL 100årsjubileum i 2017. Er det noen andre som har stoff å bidra med? Send det til Rolf Lange, 6364 Vistdal, eller som e-post til ritarolf@nessetpost.no

 

 

 

 

...