...

 

Bygdelaget orienterer

 

Igjen på tide med en liten oppdatering:

 

Bygdakvelden med internasjonal mat ble en kjempesuksess, nok en gang en stor takk til alle som var med og bidro. En eller annen form for bygdakveld blir nok en årlig foreteelse.

Når de gjelder oppmerking av stier er dette godt i gang og vil bli fullført så snart de forskjellige rutene er ”gangbare”. Det blir merka til Elgenesvatnet, Sandnesklauva om Sandnessetra, Stornebba om Øvregardssetra, Stua om Hellesetra, Andersskaret om Liasetra, Svarttinden og gangstien langs Visa.

Når det gjelder videreføring av stien til Hellebrua ligger vi godt an til en ny tildeling av tippemidler.

Turistbrosjyra er i god rute og ventes å gå til trykking i løpet av mai.

sekkjep_ann-2010.jpg
Så må alle sette av den 19. juni! Da kjører vi i gang en ny sekkjepåsedag. Planleggingen er godt i gang. Vi kommer til å øke antall sitteplasser og øke kapasiteten på serveringa til bl.a. to serveringstelt. Info om programmet vil bli lagt ut når ting fester seg.
 

Vi kommer med mer info etterhvert.
 

 

 Med hilsen styret i bygdalaget.

 

 

...