...

 

Årsmøte Vistdal bygdelag 9. april 2010

 

Referat

Årsmøtet startet kl. 20.00. 25 personer møtte inkl. styret.

Ordfører Rolf Jonas Hurlen innledet møtet med å orientere om ”Lys i alle hus”. Han skrytte også av vistdalingene og alt vi hadde klart å få til det siste året.

Sak 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. Godkjent uten merknader.

Sak 2. Kasserer Per Lange leste opp regnskapsutdraget. Godkjent uten merknader.

Sak 3. Valg av styret. Alle lag har på forhånd valgt sine styremedlemmer.


Styret 2010

Leder: Jan Rindli (1 år) – personlig vara: Jan Erik Nerland (Vistdal Elveeigarlag)
Stein Bjerkeli (2 år) – personlig vara: Karianne B. Lange (Vistdal Idrettslag)
Rigmor Gjerde Nerland (2 år) – personlig vara: Per Nerland (Vistdal Skyttarlag)
Rita Lange (2 år) – personlig vara: Linda Larssen (Vistdal Bygdekvinnelag)
Andrea Ødegård (2 år) – personlig vara: Marthe Bjerkeli (Ørn 4H)
Per Lange (2 år) – personlig vara: Turid Hanset (Vistdal Grunneigarlag)


Sak 4. Innkomne forslag. Ingen forslag innkommet

Sak 5. Eventuelt. Jan Rindli fikk ros av fremmøtte for god innsats i året som har gått.

 

Årsmøtet hevet kl. 21.00

 

 

 

 

...