...

 

Årsmelding 2009

Vistdal bygdelag

 

Vistdal 31. mars 2010
 
 
 
Styret har bestått av  

Leder
Nestleder        
Sekretær
Kasserer
Jan Rindli
Stein Bjerkeli
Rita Lange
Per Lange
Simon Bjerkeli
Andrea Ødegård        
Nedre Visa elveeigarlag
Vistdal idrettslag
Vistdal bygdekvinnelag
Vistdal grunneigarlag
Vistdal skyttarlag
Ørn 4H

 
 
Laget ble stifta desember 2008 og har i 2009 hatt et aktivt år. Styret har hatt 11 møter og har behandla 34 saker, i tillegg har det vært møter i forskjellige komiteer og underutvalg. Målsettingen er å øke innbyggertallet i bygda og her er det en meget god utvikling. Vistdal.com ble lansert den 22. desember 2008 og har blitt en veldig populær hjemmeside for alle som har et forhold til Vistdal. Gjennomsnittlig antall treff pr dag er ca 300, og totalt antall treff siden lanseringen har passert 100 000. Vistdal.com fungerer nå nærmest som en lokalavis for bygda. Tusen takk til alle som sender inn stoff og bilder, vi vil også rette en stor takk til våre sponsorer.

I samarbeid med elveeigarlaget ble det satt opp tre gapahuker langs elva. De ble meget godt mottatt av laksefiskerne.

Sekkjepåsedagen ble også en suksess, vi høsta erfaring som kommer godt med neste gang Sekkjepåsedagen arrangeres den 19. juni i år.

Med god hjelp fra Nesset Næringshage til å skrive søknad om bygdeutviklingsmidler, var vi så heldige å få full pott
på kr. 300 000.

Det største prosjektet var gangstien fra Kjesteinhølen til samfunnshuset. Her fikk vi maks uttelling med tippemidler og klarte å utføre veien med god økonomi. Søknad om tippemidler til videreføring av veien til Hellebrua er sendt, og vi håper på et positivt svar en gang i juni.

Vi vil få ut en enkel turistbrosjyre til sommeren.

Det blir merking av mange fjellruter, i forbindelse med dette blir det laget en enkel folder med kart som viser startpunkt til de forskjellige turene.

Vi har også vært inne på badeplassen ”Hawaii” når det gjelder planlegging og tilrettelegging.

Vistdal er blitt ”pilotbygd” i Nesset kommune sitt prosjekt ”Lys i alle hus”. Connie Seefeld og Jan Rindli er blant medlemmene i prosjektgruppa.

 

Dette var i grove trekk det som har skjedd i 2009. Vi er av den oppfatning at bygdalaget er blitt et positivt element i Vistdal og at det nå er god driv og ståpåvilje blant befolkningen i bygda.

Vi håper mange stiller på årsmøtet og kommer med gode innspill, vi tar imot både ros og ris.
 
 
Vistdal bygdalag

Jan Rindli (leder)
 
 
 
 
 
                                            
 
 
 
                                                                             

...